Τιμές και διάρκεια του ραντεβού

Το ραντεβού διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα.
Στο πρώτο ραντεβού λαμβάνει χώρα το ιστορικό του ασθενούς και συζητούνται προβλήματα και ενοχλήσεις που τον προβληματίζουν ή του επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του.
Στη συνέχεια ο ασθενής υποβάλλεται σε ένα γενικό έλεγχο όλων των οργανικών του συστημάτων μέσω της εξελιγμένης συσκευής βιοσυντονισμού asyra pro, όπου και μέσω των αποτελεσμάτων που παίρνουμε οδηγούμαστε σε περαιτέρω τέστ, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Τέλος του χορηγούμε ένα ψηφιακό σκεύασμα ηλεκτρομαγνητικά φορτισμένο από την συσκευή του βιοσυντονισμού το οποίο είναι ένα εξελιγμένο ομοιοπαθητικό σκεύασμα παρασκευασμένο ακριβώς για τον συγκεκριμένο ασθενή.
Κατά περίπτωση, και αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ο ασθενής θα υποβληθεί και σε ένα τεστ ψυχολογικού προφίλ το οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητικό ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε έντονο στρες και άγχος στην καθημερινότητα.
Τέλος το τεστ διατροφικής δυσανεξίας θα αποκαλύψει ποιες τροφές θα είναι καλό να αποφύγουμε γιά το διάστημα κάποιων εβδομάδων, με αποτέλεσμα να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας και παράλληλα τον μεταβολισμό μας.
Το κόστος της συνεδρίας για το βασικό τεστ ξεκινάει από τα σαράντα ευρώ και διαμορφώνεται ανάλογα με τα τεστ που θα κριθούν απαραίτητα για την εξισορρόπηση του ασθενούς. Στο τέλος της συνεδρίας ο ασθενής παραλαμβάνει ένα σκεύασμα που είναι φτιαγμένο στα μέτρα του , και επομένως μοναδικό για αυτόν.